1995 – 2020

25 Sena Anniversarju

Messaġġ mil-President 

Kien Mejju tal-1995 …

Dokumentarju awdjoviżiv fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju

Proġett Hadid tat-Taraġ tal-Każin

Ahbarijiet Riċenti

Facebook Posts

Skond il-linji gwida maħruġa mid-Djoċesi ta’ Għawdex, il-Parroċċi ma’ jistgħux jiġbru bieb bieb, u għalhekk nifmhu lil-Parroċċa tagħna ma’ tistax tidħol għal ebda spejjeż fl-organizzazzjoni tal-Festa. Għaldaqstant, għal din is-sena, bi qbil mall-Parrocca u Arcipriet, l-ispejjeż kollha marbuta mas-servizz tal-banda tagħna ser ikunu koperti lkoll mis-Soċjeta’ Filamonika Santa Marija.

Għaldaqstant, ghada ser tigi organizzata attivita' b’risq dawn l-ispejjeż kif wkoll anke biex inkomplu nsostnu t-tagħlim tal-mużika, liema tagħlim ma’ waqaf xejn anke meta ma’ kienux qed isiru attivitajiet jew ġbir.

Nirringrazzjaw lilkom ilkoll tas-sostenn tagħkom.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Il-każin tas-Soċjetà taghna inghaqad ma' numru ta' kazini ohra madwar Malta u Ghawdex b'mixgħela waqt l-attività nazzjonali tal-lejla 'VisitMalta Now Celebration'. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Be part of the VisitMalta Now Celebration and light up the Maltese Islands.💡

We are collaborating with the local Band Clubs who will be lighting up the festoons tonight to light up these beautiful islands.

Shoutout to📣
@Anici Band & Social Club
Socjeta' San Pawl Banda Konti Ruggieru
Socjeta Muzikali Trinita Qaddisa AD1949, Marsa
Socjeta Muzikali Kazin Banda San Pio X
Socjeta Filarmonika L-Unjoni
Ghaqda Socjali Muzikali Kristu Sultan Banda Paola
Ite ad Joseph - Tal-Qala
SOCIETA' FILARMONICA MARIA MATER GRATIAE ŻABBAR A.D.1883
Soċjeta Filarmonika Santa Venera V.M.
Għaqda tal-Mużika San Gejtanu
Ghaqda Muzikali Santa Marija Dingli
Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.
Kazin tal- Banda San Gabriel Hal Balzan
Socjeta'Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuga
Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, Ħal Qormi
Soċjetà Mużikali tal-Karmnu Balluta A.D. 1987
Ghaqda Muzikali Mount Carmel Gzira
Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987, San Ġiljan
Soċjeta Filarmonika San Bartilmew Gharghur
Socjeta Filarmonika Vilhena - Floriana
Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar
Socjeta Filarmonika G.M. Fra. Antoine De Paule - Banda Kristu Re
Circolo San Giuseppe Filarmonika Sagra Familja Kalkara A.D.1897
Soċjeta' Mużikali Santa Margerita
Każin Banda San Nikola VO/0764
Soċjeta' Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa
Soċjeta' Mużikali La Stella Levantina AD1894
Socjeta Santa Marija Mqabba
Socjeta Filarmonika Nicolo' Isouard, Mosta
Socjeta' Filarmonika "Sliema"
Ghaqda Kazin Banda San Filep 1851
Għaqda Mużikali Santa Marija, Ħal Għaxaq
Ghaqda Muzikali San Guzepp Kalkara
Socjeta Muzikali Sant' Antnin
Societa Filarmonica La Vittoria
Soċjeta` Filarmonika King's Own
Ghaqda Muzikali San Girgor Ta' Kercem
Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D.1883
Soċjeta Filarmonika Marija Annunzjata Ħal Balzan A.D.1890
Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni - Hamrun A.D.1979
Għaqda Mużikali San't Elena - B'kara
Għaqda Mużikali Imperial
Socjeta' Filarmonika Stella Maris
"Socjeta' Filarmonika Santa Marija
Zebbug - Gozo
Ghaqda Muzikali Sant`Andrija
Socjeta' Filarmonika Mnarja
Għaqda Mużikali Marija Annunzjata - Ħal Tarxien A.D. 1862
Marija Assunta Gudja
Ghaqda Muzikali San Leonardo
Socjeta' Mużikali Santa Marija Qrendi
Ghaqda Melita Banda San Guzepp, Imsida
Soċjeta Filarmonika San Bartilmew Għargħur
Soċjeta' Mużikali Beland A.D.1861
Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. A.D.1864
GĦAQDA FILARMONIKA PRINCE OF WALES OWN, IL-BIRGU
Ghaqda Muzikali San Guzepp Hal Ghaxaq
Peace Band Club
Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu Fgura
Socjeta La Vincitrice
Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, L-Imqabba
Socjeta Filarmonika Victory Xaghra
Siggiewi Festival Brass Band
Għaqda Mużikali L'Isle Adam
Socjeta Filarmonika Leone A.D. 1863
Każin Banda San Pawl Safi
Soċjeta' Muzikali San Ġuzepp - Ħamrun
Socjeta' Piroteknika 15 t'Awwissu Mosta
Kazin San Guzepp Banda De Rohan, Haz-Zebbug
Għaqda tan-Nar 23 t' April
Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta
12th May Band and Social Club ta Haz Zebbug
Kazin Santa Liena banda Duke of Connaught's Own Birkirkara
... See MoreSee Less

View on Facebook

Attivitajiet li Ġejjin

Involvi ruħek

Is-Socjeta’ Filamonika Santa Marija għandha bżonnok. Kun wieħed mill-benefatturi tagħna u għinna inkomplu bil-ħidma tagħna…għati d-donazzjoni tiegħek