Proġett Ħadid tat-Taraġ tal-Każin

Festa Feature 2019

Aħbarijiet Riċenti

Facebook Posts

Our story of joyful music...#christmasfest2019 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Infakkru llum, il-Jum Internazzjonali tal-Voluntiera; innominat min-Nazzjonijiet Uniti biex jiċċelebra l-hidma ta' miljuni ta' voluntiera madwar id-dinja u li joffru l-ħin u l-ħiliet tagħhom b'altruwiżmu għal ħajja ta' oħrajn u wkoll b'sens ta' dover għall-komunità; nkluż f'tant organizzazzjonijiet bħal din tagħna msawwra fil-valur tal-volontarjat.

Bhala Socjeta' nirrikonoxxu lil dawk kollha fi ħdanha għal ħidmiethom u nirringrazzjawhom ta' dak kollhu li qed jaghmlu f'dan il-qasam kontributorju għall-ġid komuni. Grazzi lilkom ilkoll voluntiera!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ikun ta' sodisfazzjon kbir meta aljievi minn taghna, wara xhur ta' studju fit-teorija, jinghataw l-instumenti biex ikomplu t-taghlim tal-prattika, bil-ghan li eventwalment jiehdu l-vestizzjoni ta' bandisti godda.

Fl-ahhar jiem, kompla l-investiment fi strumenti li ser ikunu qed jinghataw lil studenti taghna. Nawgurawlhom u sadanittant naghtu sapport lil aljievi ohra biex ikomplu bl-istudju taghhom fil-muzika!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Attivitajiet li Ġejjin

Involvi ruħek

Is-Socjeta’ Filamonika Santa Marija għandha bżonnok. Kun wieħed mill-benefatturi tagħna u għinna inkomplu bil-ħidma tagħna…għati d-donazzjoni tiegħek