1995 – 2020

25 Sena Anniversarju

Messaġġ mil-President 

Kien Mejju tal-1995 …

Dokumentarju awdjoviżiv fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju

Proġett Hadid tat-Taraġ tal-Każin

Ahbarijiet Riċenti

Facebook Posts

22 ta' Novembru - Festa ta' Santa Ċeċilja – il-Patruna tal-Mużiċisti.

Illum il-Knisja Kattolika ticcelebra l-festa ta' Santa Cecilja, l-patruna tal-Muzicisti! Santa Ċeċilja hi qaddisa li qajla nafu dwarha. Il-kult lejha beda f’Ruma fis-seklu ħamsa meta nbniet kappella f’ġieħa. Il-kult inxtered bħal-leħħa ta’ berqa, l-iktar minħabba r-rakkont tat-tbatijiet kbar li minnhom għaddiet, rakkont li kien ġie msejjaħ Il-Passjoni ta’ Santa Ċeċilja.

Santa Ċeċilja hi eżaltata bħala l-eżempju perfett ta’ mara nisranija. Ħaddnet il-verġnità u mietet martri għal Kristu. Peress li l-imsemmija passjoni tgħid li kienet tgħaddi ħinha tkanta lil Alla f’qalbha, mis-seklu sittax ‘il quddiem saret il-patruna tal-mużiċisti.

Is-Socjeta' Filarmonika Santa Marija titlob lil Santa Cecilja biex flimkien mall-patruna taghna Ommna l-Assunta zzomm idejha fuq il-muzicisti/voluntiera kollha!
... See MoreSee Less

View on Facebook

...3 xhur ilu. #25senaflimkien #festa2020Inawgurazzjoni tal-Koppla Artistika fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjeta' Filarmonika Santa Marija.

Disinn - Emmanuel Cini
Xogħol ta' stained glass - Joe Bartolo
... See MoreSee Less

View on Facebook

📆 Nhar IL-ĠIMGĦA 20 TA’ NOVEMBRU 2020 - QUDDIESA SPECJALI fiċ-Ċimiterju fl-4:30p.m. b’suffraġju tal-għeżież benefatturi, ex-bandisti u mużiċisti. Fl-istess quddiesa infakkru wkoll l-erba’ Żebbuġin vittmi tal-gwerra u dawk li mietu waqt il-ħidma tagħhom għall-festa.

Inħeġġukom tingħaqdu magħna biex bħala kommunita ningħaqdu u niftakru permezz tat-talba tal-Quddiesa f’dawk kollha li ħallewna. Ma ninsewx li dak li qegħdin ingawdu bħalissa huwa kollu frott ta’ dak li stinkaw u ħadmu għalih ta’ qabilna.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Attivitajiet li Ġejjin

Involvi ruħek

Is-Socjeta’ Filamonika Santa Marija għandha bżonnok. Kun wieħed mill-benefatturi tagħna u għinna inkomplu bil-ħidma tagħna…għati d-donazzjoni tiegħek