SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Merħba
Merħba fis-sit uffiċjali tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija ġewwa ir-raħal taż-Żebbuġ (Għawdex). Din is-soċjetà twaqqfet fl-1995 bl-iskop li xxerred it-tagħlim tal-mużika fost iż-żgħażagħ u poplu Żebbuġi, kif ukoll sabiex tkattar l-għarfien dwar il-kultura u tradizzjoni Żebbuġija. F'isem il-Kumitat u membri tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija nirringrazzjawk talli qed iż-żur dan is-sit li fiħ tista' issib ammont kbir ta' informazzjoni dwar din is-soċjetà, il-festa ad unur Santa Marija u dak kollu relatat mar-raħal tagħna. Merħba speċjali tmur għan-numru kbir ta' emigranti Żebbuġin li ta' kuljum iżuru dan is-sit.
  • 25 ta` Awwissu 2015 : Album tar-Ritratti: Jum il-Festa [ara l-aggornament]
  • 23 ta` Awwissu 2015 : Album tar-Ritratti: BBQ Zebbug Rovers + Dimostrazzjoni [ara l-aggornament]
  • 20 ta` Awwissu 2015 : Album tar-Ritratti: Kuncert AssumptaFest [ara l-aggornament]
  • 20 ta` Awwissu 2015 : Album tar-Ritratti: Ikla Tradizzjonali tal-Festa [ara l-aggornament]
  • 17 ta` Awwissu 2015 : Album tar-Ritratti: Serata Tombla b'risq il-Festa [ara l-aggornament]
Tixtieq tghin ? / Want to help ?
<<--
Issa tista tghin lis-Socjeta Filarmonika Santa Marija permezz ta donazzjoni online. Qed nifthu kampanja ta gbir ta fondi permezz ta servizz ta 'crowd-funding'. Il-fondi migbura f'din il-kampanja se jmorru biex ikopru l-ispejjes relatati principalment mat tghalim tal muzika. Jekk tixtieq tghati donazzjoni ghafas fuq il link fuq ix-xellug u tista tghati id donazzjoni libera tieghek, b'mod sigur. Naprezzaw ukoll jekk tibghat din il link lill persuni ohra jew tis-sharja fuq Facebook. Grazzi mil qalb.


<<--
You can now help the Santa Marija Philharmonic Society through the crowd-funding campaign that we have just launched. The donations received will be used primarily for the expenses related to music teaching. If you wish to help you can click on the link to the left and submit any amount you wish to donate in a secure way. We also appreciate if you share this link to others who might be interested in donating or sharing on Facebook. Thank you.
Dalwaqt...
  • CD's
  • Videos
  • Pubblikazzjonijiet