Author: bandasantamarija

Ittra Kumitat Eżekuttiv – April 2022

Inkomplu Naġġornawkom… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2022, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplunaġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi, l-aħħar xhur għalkemm forsi miill-aspett bandistiku kienu kajmani, minn naħa l-oħratgħajna spinta lid-diversi proġetti, ssottomejna applikazzonijiet ġodda ta’ fondi kif wkoll bdew il-pjanijietgħal inizjattivi ġodda. Proġetti.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Settembru 2021

TGĦID GĦAD NIĠU GĦAN-NORMAL? Din hija mistoqsijia li ħafna qed insaqsu. Bħala Soċjeta qed nippruvaw ngħamlu li nistgħu, ovvjamentdejjem b’rispett sħiħ lejn l-istruzzjonijiet li joħorgu minn żmien għal-żmien. Għaldaqstant, f’din l-ittraser naġġornawkom dwar x’inhu għaddej bħalissa u l-pjanijiet tagħna għax-xhur li ġejjin, ħidma li tvarjabejn attivtijiet soċjali, mużikali u proġetti. Hija abitudni tagħna li fl-ewwel.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2021

ASSUMPTAFEST 2021! IL-ĠIMGĦA 20 T’AWWISSU 2021…IL-KUNĊERT ANNWALI TAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA SANTA MARIJA! Wara nuqqas ta’ sena, minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19, Il-Banda Santa Marija, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dr. Joseph Grech, ser tirritorna bil-preżentazzjoni tall-kunċert mużikali “ASSUMPTAFEST”, nhar il-Erbgħa 21 ta’ Awwissu fi Pjazza l-Assunta [maġenb il-knisja], ż-Żebbuġ Għawdex fid-8.45pm. Dan il-Kunċert qed jiġi organizzat flimkien u b’inizjattiva.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Mejju 2021

FOST L-ISFIDI…ĦIDMIETNA KOMPLIET Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, ta’ spiss tismgħa min jgħidlek ‘qed naħdmu kif nistgħu’. Dan jgħoddwkoll għalina s-Soċ. Filar. Santa Marija, fejn għalkemmm l-isfidi huma kemmxejn kbar, xorta waħdaqed ngħamlu milli nistgħu biex ħidmietna tkompli għaddejja, ovvjament dejjem b’ħarsien sħiħ lejn il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. F’din l-itttra ser inkun qed naġġornawkom dwar dak.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2021

Mużika, Proġetti u Amministrazzjoni F’din l-ewwel ittra għas-sena 2021, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2021 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2020

Ġrajjet il-Fidwa! l-Iben ta’ Alla sar Bniedem Wasalna fl-aħħar ġimgħat ta’ sena li kienet partikolari għal kulħadd, sena li nistgħu ngħidu kienet ta’ sfidi kbar, b’mod partikolari mill-aspett soċjali. Sena li għalina kienet ukoll aktar partikolari peress li matula ċċelebrajna kif stajna l-25 anniversarju sa mit-twaqqif ta’ din is-Soċjetà tagħna. Wasalna fi żmien il-Milied, fejn.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Novembru 2020

ŻMINIJIET DIFFERENTI…B’AMBIZZJONIJIET ĠODDA Wara li fix-xhur li għaddew komplejna ċċelebrajna b’mod denju [anke fid-dawl u l-limitazzjonijiet marbuta maċ-ċirkostanzi ta’ bħalissa] il-25 sena anniversarju, bil-qofol ikun l-inawgurazzjoni tal-koppla artistika ġewwa l-każin tagħna; ħidmietna fl-aħħar ġimgħat kompliet b’aktar xogħol u sfidi ħalli nkomplu nwettqu u nibnu fuq dak li diġa hemm. Dawn huma d-dettalji dwar dak li.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2020

25 SENA FLIMKIEN …b’differenza u b’addattament Għeżież, Ilna ftit ma’ naġġornawkom dwar dak li nkunu għaddejjin minnhu u dan fid-dawl taċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. L-aħħar xhur kienu ta’ sfida għal kulħadd. Nistqarru li bħala Soċjeta’ ħassejna mhux ftit bin-nuqqas ta’ kuntatt ma’ numru ta’ voluntiera, magħkom benefatturi, ma’ dawk li kontu tattendu l-attivitajiet varji.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Frar 2020

Nimxu l-Mixja Flimkien… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2020, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2020 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni tal-Każin.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2019

It-Twelid tal-Messija! ll-ġimgħat igerrbu, u sena oħra kważi għaddiet. Kien ftit tal-ġimgħat ilu li konna nfurmajnikom li bħala Soċjeta’, minbarra s-solitu attivitajiet varji, konna dħalna għal żewġ sfidi ġodda; l-ewwel bl-organizzazzjoni tal-ewwel edizzjoni tal-Festival tal-Ħelu [Sweet Tooth Festival] nhar it-3 ta’ Novembru, u mbgħad kien imiss lil-Banda tagħna flimkien mall-Kunsill tal-Kultura tippreżenta’ l-Programm ta’ Mużika.. Aqra Aktar