Ittra Kumitat Eżekuttiv – April 2022

Inkomplu Naġġornawkom… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2022, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplunaġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi, l-aħħar xhur għalkemm forsi miill-aspett bandistiku kienu kajmani, minn naħa l-oħratgħajna spinta lid-diversi proġetti, ssottomejna applikazzonijiet ġodda ta’ fondi kif wkoll bdew il-pjanijietgħal inizjattivi ġodda. Proġetti … Continue reading Ittra Kumitat Eżekuttiv – April 2022