• Roza Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Roza Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar id-29 ta’ Gunju 2021 fl-għomor ta’ 55 sena

 • Wigi Cardona

  Tifkira għażiża ta’ Wigi Cardona miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-23 ta’ Gunju 2021 fl-għomor ta’ 66 sena

 • Ġużeppa Cini

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Cini miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar is-17 ta’ Mejju 2021 fl-għomor ta’ 75 sena

 • Carmel Vella

  Tifkira għażiża ta’ Carmel Vella miż-Żebbuġ Għawdex, li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-8 ta’ Mejju 2021 fl-għomor ta’ 82 sena

 • Modesta Cini

  Tifkira għażiża ta’ Modesta Cini miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar is-16 ta’ Marzu 2021 fl-għomor ta’ 88 sena

 • Karmnu Cini

  Tifkira għażiża ta’ Karmnu Cefai miż-Żebbuġ Għawdex, li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar is-27 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 72 sena

 • Guzeppa Vella

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Vella miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-18 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 74 sena

 • Mary Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Mary Camilleri miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-5 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 73 sena

 • Klara Vella

  Tifkira għażiża ta’ Klara Vella miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-2 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 94 sena

 • Mananni Attard

  Tifkira għażiża ta’ Mananni Attard miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-31 ta’ Jannar 2021 fl-għomor ta’ 89 sena