• Salvina Agius

  Tifkira għażiża ta’ Salvina Agius miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-18 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 57 sena.

 • Vincenza Axiak

  Tifkira għażiża ta’ Vinċenza Axiak u li kienet toqgħod ġewwa ir-Rabat Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-2 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 88 sena

 • Margaret Grech

  Tifkira għażiża ta’ Margaret Grech miż-Żebbuġ Għawdex, u li kienet toqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja u li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-22 ta’ Novembru 2018 fl-eta ta’ 86 sena

 • Katerina Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Katrina Zammit miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar id-19 ta’ Novembru 2018 fl-eta ta’ 77 sena.

 • Silvio Cefai

  Tifkira għażiża ta’ Silvio Cefai, miż-Żebbuġ Għawdex, u li kien joqgħod ir-Rabat Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar it-18 ta’ Settembru 2018 fl-eta ta’ 63 sena

 • Francis Cini

  Tifkira għażiża ta’ Francis [aka. Ċikku] Cini, miż-Żebbuġ Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar is-17 t’ Awwissu 2018 fl-eta ta’ 81 sena

 • Maria Zahra

  Tifkira għażiża ta’ Maria Zahra miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-23 ta’ Ġunju 2018 fl-eta ta’ 94 sena.

 • Maria Dimech

  Tifkira għażiża ta’ Maria Dimech miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar il-14 ta’ Mejju 2018 fl-eta ta’ 92 sena.

 • Joseph Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Joseph Camilleri, miż-Żebbuġ Għawdex, u li kien joqgħod California [USA], li ngħaqad mal-Mulej nhar it-28 t’ April 2018 fl-eta ta’ 93 sena

 • Anthony Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Anthony Zammit, miż-Żebbuġ Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar il-21 ta’ Frar 2018 fl-eta ta’ 65 sena