• Anthony Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Anthony Zammit, miż-Żebbuġ Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar il-21 ta’ Frar 2018 fl-eta ta’ 65 sena

 • Rose Galea

  Tifkira għażiża ta’ Rose Galea miż-Żebbuġ Għawdex, u li kienet toqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja u li ngħaqdet mal-Mulej nhar id-19 ta’ Jannar 2018 fl-eta ta’ 53 sena

   

 • John Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ John Camilleri [ta’ fannak] miż-Żebbuġ Għawdex li kien joqgħod Tennessee gewwa l-Amerika u li ngħaqad mal-Mulej f’Novembru 2017

 • Joseph Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Joseph Camilleri [ta’ fannak] miż-Żebbuġ Għawdex li kien joqgħod l-Imqabba u li ngħaqad mal-Mulej fit-22 ta’ Dicembru 2017 fl-eta ta’ 76 sena

 • Antonia Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Antonia k.a. Nina Saliba miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej fit-12 ta’ Dicembru 2017 fl-eta ta’ 88 sena

 • Benjaminu Cefai

  Tifkira għażiża ta’ Benjaminu Cefai miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqad mal-Mulej fil-11 ta’ Dicembru 2017 fl-eta ta’ 77 sena

 • Guzeppa Galea

  Tifkira għażiża ta’ Guzeppa Galea miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej fid-19 ta’ Novembru 2017 fl-eta ta’ 92 sena.

 • George Cini

  Tifkira għażiża ta’ George Cini miż-Żebbuġ Għawdex u li kien joqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja li ngħaqad mal-Mulej nhar l-4 t’Ottubru 2017

 • Kelinu Buttigieg

  Tifkira għażiża ta’ Kelinu Buttigieg [tal-isfar] miż-Żebbuġ Għawdex u li kien joqgħod ġewwa l-Awstralja li ngħaqad mal-Mulej nhar it-30 ta’ Settembru 2017 fl-eta ta’ 80 sena.

 • Giacinta Calleja

  Tifkira għażiża ta’ Giacinta Calleja miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej fil-4 t’ Awwissu 2017 fl-eta ta’ 67 sena