• Guzeppa Galea

  Tifkira għażiża ta’ Guzeppa Galea miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej fid-19 ta’ Novembru 2017 fl-eta ta’ 92 sena.

 • George Cini

  Tifkira għażiża ta’ George Cini miż-Żebbuġ Għawdex u li kien joqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja li ngħaqad mal-Mulej nhar l-4 t’Ottubru 2017

 • Kelinu Buttigieg

  Tifkira għażiża ta’ Kelinu Buttigieg [tal-isfar] miż-Żebbuġ Għawdex u li kien joqgħod ġewwa l-Awstralja li ngħaqad mal-Mulej nhar it-30 ta’ Settembru 2017 fl-eta ta’ 80 sena.

 • Giacinta Calleja

  Tifkira għażiża ta’ Giacinta Calleja miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej fil-4 t’ Awwissu 2017 fl-eta ta’ 67 sena

 • Joseph Vella

  Tifkira għażiża ta’ Joseph Vella miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqad mal-Mulej fit-3 t’ Awwissu fl-eta ta’ 90 sena

 • Fredu Cefai

  Tifkira għażiża ta’ Fredu Cefai miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqad mal-Mulej fit-12 ta’ Lulju 2017 fl-eta ta’ 69 sena

 • Jessica Zahra

  Tifkira għażiża ta’ Jessica Zahra miż-Żebbuġ Għawdex u li kienet toqgħod Marsalforn, li ngħaqdet mal-Mulej fil-4 ta’ Lulju 2017 fl-eta ta’ 15-il sena

 • Josephine Grech

  Tifkira għażiża ta’ Josephine Grech miż-Żebbuġ Għawdex u li kienet toqgħod il-Birgu li ngħaqdet mal-Mulej fit-28 ta’ Ġunju 2017 fl-eta ta’ 70 sena

 • Frenc Cini

  Tifkira għażiża ta’ Francis k.a. Frenc Cini miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqad mal-Mulej fil-20 ta’ Ġunju 2017 fl-eta ta’ 80 sena

 • Francesco Saverio

  Tifkira għażiża ta’  Francesco Saverio k.a. Frenc Bugeja  li ngħaqad mal-Mulej nhar id-9 ta’ Mejju 2017 fl-eta ta’ 83 sena