• Baskal Cini

  Tifkira għażiża ta’ Baskal Cini li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 80 sena nhar il-Erbgha 26 ta’ Awwissu.

 • Michaelangelo Cini

  Tifkira għażiża ta’ Michaelangelo Cini li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 78 sena nhar il-Hamis 2 ta’ Lulju.

 • Karmnu Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Karmnu Camilleri li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 69 sena nhar il-Erbgħa 17 ta’ Ġunju.

 • Patricia Cini

  Tifkira għażiża ta’ Patricia Cini li daħlet fl-eternita’ it-Tlieta 28 ta’ April fl-għomor ta’ 77 sena.

 • Mary Schembri

  Tifkira għżiża ta’ Mary Schembri miz-Zebbug Ghawdex u li kienet toqghod Sydney l-Awstralja   daħlet fl-eternita’ fil-11 ta’ Marzu 2020 fil-ghomor ta’ 87 sena

 • Mary Camilleri

  Tifkira għażiża ta Mary Camilleri li daħlet fl-eternita’ llejla s-Sibt 29 ta’ Frar fl-għomor ta’ 88 sena.

 • Geraldu Pace

  Tifkira għażiża ta’ Geraldu Pace, membru tas-soċjeta tad-dutrina nisranija, mis-Siġġiewi, li ngħaqad mal-Mulej nhar il-31 ta’ Jannar 2020, fl-eta ta’ 81 sena.

 • Marija Cini

  Tifkira għażiża ta’ Marija Cini, miż-Żebbuġ, li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-Tnejn 16 ta’ Diċembru fl-eta ta’ 79 sena.

 • Ġużeppa Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Zammit miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar il-31 t’Ottubru 2019 fl-eta ta’ 79 sena.

 • Massu Cini

  Tifkira għażiża ta’ Massu Cini, miż-Żebbuġ Għawdex, li ingħaqad mal-Mulej nhar is-Sibt 19 t’Ottubru fl-eta ta’ 69 sena