Bieb tal-Każin

Bieb tal-Każin

    Kien propju fis-sena 2016 li benefattur avviċina lil Kumitat Eżekuttiv u wera x-xewqa li jħallas il-bieb tal-każin. Il-Kumitat avviċina lil Emmanuel Cini għal-disinn. Is-Sur Cini ippreżenta d-disin fil-laqgħa ġenerali tal-2017...
Klassijiet tat-Tagħlim tal-Mużika

Klassijiet tat-Tagħlim tal-Mużika

  Ħarsitna daret fuq li jkollna post adegwat għat-tagħlim u volontarjat, fejn issa kemm l-istudenti tagħna għandhom klassi adegwata fejn jitgħallmu l-mużika u fl-istess ħin anke numru ta’ voluntiera issa għandhom faċilitajiet mgħammra b’...