Flimkien mall-proġetti ta’ tisbiħ u inizjattivi, kontemporanjament tkompliet tinġabar u tissaħaħ id-dokumentazzjoni nterna, process li minnu ser igawdu l-frott tiegħu l-membri tagħna. Dan kien l-iskop tal-proġett RITMU#25.  Dan kien progett wkoll li bih tnedew publikazzjonijiet li jkoplu jitfghu gharfien dwar l-istorja ta’ raħalna.

It-twettiq ta’ dan ix-xogħol kien biss possibli għal li-‘Small Initiatives Support Scheme (SIS)’ amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju (MCVS).