Fis-sena 2013 is-Sezzjoni taż-Żgħażagħ ħadmet biex il-Każin jatrazzawh b’arblu u bandiera kif jixraq. Is-Sur Joe Mifsud ġie afdat ix-xogħol fuq l-arblu tal-injam, b’tul ta’ 60 pied. Dan ġie inawgurat u imbierek mid-Direttur spiritwali tas-Soċjeta’ l-Kan Dun Karm Cini.