Kumitat Eżekuttiv

Kumitat Eżekuttiv

  President:  Dr. Anthony Dimech Segretarju: Marnol Sultana Teżoriera: Judith Zammit Assistent Segretarja /Uffiċjal Amministrattiv: Analise Cini Uffiċċjal għal Relazzjonijiet Pubbliċi (PRO), Kultura u Drama: Diane Calleja Rapreżentant Kummisj...
Kumitat Sezzjoni Nisa

Kumitat Sezzjoni Nisa

  Rapreżentanta Sezzjoni Nisa: Salvina Zammit Segretarja: Guza Cassar Teżoriera: Judith Zammit   Membri: Jane Calleja Nina Calleja Jane Dimech Tereża Dimech Sika Aguis Marija Mallia Rose Cini
Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ

Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ

  Rapreżentant Sezzjoni Żgħażagħ: Grazilla Cini   Segretarja: Analise Cini Ass. Segretarja: Nicole Scicluna   Teżorier: Rupert Zammit Ass. Teżorier: Denise Cini   PRO: Jolene Borg Ass. PRO: Christ...
Kummisjoni Banda

Kummisjoni Banda

Rapreżentant Kummisjoni Banda: Michael Cini   Membri: Joseph Grech Franco Cefai Nathalie Cini Michael Fiteni Michael Aguis