Rapreżentanta Sezzjoni Nisa: Salvina Zammit

Segretarja: Guza Cassar

Teżoriera: Judith Zammit

 

Membri:

Jane Calleja

Nina Calleja

Jane Dimech

Tereża Dimech

Sika Aguis

Marija Mallia

Rose Cini