Rapreżentant Sezzjoni Żgħażagħ: Grazilla Cini

 

Segretarja: Analise Cini

Ass. Segretarja: Nicole Scicluna

 

Teżorier: Rupert Zammit

Ass. Teżorier: Denise Cini

 

PRO: Jolene Borg

Ass. PRO: Christine Zahra

 

Event Organiser: Jesmar Sultana, Diane Calleja, Joelene Zahra

Ass. Event Organiser: Nathan Cini, Martina Cassar, Steve Bonnici

 

Koordinatur Proġetti: Mario Portelli

Ass. Koordinatur Proġetti: Paul Spiteri

 

Koordinatur Basement: Isaac Zammit

Ass. Koordinatur Basement: Owen Mercieca

 

Membri Attivi:

Maureen Borg

Alexia Vella

Michael Joe Cini

Christian Vella

Joesam Cini

Shaun Xuereb

Joey Zammit