Author: bandasantamarija

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2021

Mużika, Proġetti u Amministrazzjoni F’din l-ewwel ittra għas-sena 2021, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2021 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2020

Ġrajjet il-Fidwa! l-Iben ta’ Alla sar Bniedem Wasalna fl-aħħar ġimgħat ta’ sena li kienet partikolari għal kulħadd, sena li nistgħu ngħidu kienet ta’ sfidi kbar, b’mod partikolari mill-aspett soċjali. Sena li għalina kienet ukoll aktar partikolari peress li matula ċċelebrajna kif stajna l-25 anniversarju sa mit-twaqqif ta’ din is-Soċjetà tagħna. Wasalna fi żmien il-Milied, fejn.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Novembru 2020

ŻMINIJIET DIFFERENTI…B’AMBIZZJONIJIET ĠODDA Wara li fix-xhur li għaddew komplejna ċċelebrajna b’mod denju [anke fid-dawl u l-limitazzjonijiet marbuta maċ-ċirkostanzi ta’ bħalissa] il-25 sena anniversarju, bil-qofol ikun l-inawgurazzjoni tal-koppla artistika ġewwa l-każin tagħna; ħidmietna fl-aħħar ġimgħat kompliet b’aktar xogħol u sfidi ħalli nkomplu nwettqu u nibnu fuq dak li diġa hemm. Dawn huma d-dettalji dwar dak li.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2020

25 SENA FLIMKIEN …b’differenza u b’addattament Għeżież, Ilna ftit ma’ naġġornawkom dwar dak li nkunu għaddejjin minnhu u dan fid-dawl taċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. L-aħħar xhur kienu ta’ sfida għal kulħadd. Nistqarru li bħala Soċjeta’ ħassejna mhux ftit bin-nuqqas ta’ kuntatt ma’ numru ta’ voluntiera, magħkom benefatturi, ma’ dawk li kontu tattendu l-attivitajiet varji.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Frar 2020

Nimxu l-Mixja Flimkien… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2020, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2020 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni tal-Każin.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2019

It-Twelid tal-Messija! ll-ġimgħat igerrbu, u sena oħra kważi għaddiet. Kien ftit tal-ġimgħat ilu li konna nfurmajnikom li bħala Soċjeta’, minbarra s-solitu attivitajiet varji, konna dħalna għal żewġ sfidi ġodda; l-ewwel bl-organizzazzjoni tal-ewwel edizzjoni tal-Festival tal-Ħelu [Sweet Tooth Festival] nhar it-3 ta’ Novembru, u mbgħad kien imiss lil-Banda tagħna flimkien mall-Kunsill tal-Kultura tippreżenta’ l-Programm ta’ Mużika.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Settembru 2019

TIŻWIEQA T’EMOZZJONIJIET… GRAZZI LIL KULĦADD! Hekk kif nhar il-Ħadd li għadda ċċelebrajna l-Festa tal-Madonna tal-Għażżiela, permezz ta’ dan is-servizz b’marċi proċessjonali għalaqna dan is-sajf bandistiku. Għaldaqstant, jixraq nibdew b’ringrazzjament lil bandisti tagħna għas- sehem tagħhom matul dan is-sajf fejn kellna xejn anqas minn disa’ servizzi barra mir-raħal kif wkoll is-sehem sħiħ fil- festa tagħna. Il-Banda.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2019

ASSUMPTAFEST!   L-Erbgħa 21 t’Awwissu 2019… Il-Kunċert Annwali tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija! Il-Banda Santa Marija, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dr. Joseph Grech, ser tippreżenta l-kunċert mużikali “ASSUMPTAFEST”, nhar il-Erbgħa 21 ta’ Awwissu fi Triq il-Knisja [ħdejn il-każin], ż-Żebbuġ Għawdex fid-8.45pm. Dan il-Kunċert qed jiġi organizzat flimkien u b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali taż-Żebbug u bil-għajnuna tal-Ministeru għal.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2019

Ħidma KONTINWA… F’din l-ewwel ittra wara l-Laqgħa Ġenerali nixtieq nibda b’ringrazzjament lil sħabi membri tal-kumitat, sezzjonijiet, bandisti u għexieren ta voluntiera li matul is-sena ixxamru l-kmiem u jagħtu xogħol volontarju fi ħdan is-Soċjeta’ tagħna. Kif dejjem u nibqgħu ntennu, huwa permezz tal-isforz kollettiv li naslu f’dak li nkunu ppjanajna. S-Socjeta’ qegħda hemm għal qadi ta’.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Jannar 2019

Nipproponu, Nfasslu… Nwettqu Bħal kull sena, fl-ewwel ġimgħat tas-sena, s-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija tidħol fi żmien ta’ tranżizzjoni, għaliex f’dawk li jidhru bħala sempliċi rutini demokratiċi fil-ħajja annwali tas-Soċjetà, dawn jagħtu rinovament lill-mekkaniżmi li bihom hija taħdem u tħaddem il-proġetti tagħha matul is-sena. Għaldaqstant hawn għandkom ssibu d-dettalji meħtieġa: Laqgħa Ġenerali 2018…Nhar is-Sibt 16 ta’.. Aqra Aktar