Latest News in Masonry Bricks Format

Masonry Columns ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque venenatis ac sem ut facilisis

Ittra Kumitat Eżekuttiv – April 2022

Inkomplu Naġġornawkom… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2022, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplunaġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi, l-aħħar xhur għalkemm forsi miill-aspett bandistiku kienu kajmani, minn naħa l-oħratgħajna spinta lid-diversi proġetti, ssottomejna applikazzonijiet ġodda ta’ fondi kif wkoll bdew il-pjanijietgħal inizjattivi ġodda. Proġetti.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Settembru 2021

TGĦID GĦAD NIĠU GĦAN-NORMAL? Din hija mistoqsijia li ħafna qed insaqsu. Bħala Soċjeta qed nippruvaw ngħamlu li nistgħu, ovvjamentdejjem b’rispett sħiħ lejn l-istruzzjonijiet li joħorgu minn żmien għal-żmien. Għaldaqstant, f’din l-ittraser naġġornawkom dwar x’inhu għaddej bħalissa u l-pjanijiet tagħna għax-xhur li ġejjin, ħidma li tvarjabejn attivtijiet soċjali, mużikali u proġetti. Hija abitudni tagħna li fl-ewwel.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2021

ASSUMPTAFEST 2021! IL-ĠIMGĦA 20 T’AWWISSU 2021…IL-KUNĊERT ANNWALI TAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA SANTA MARIJA! Wara nuqqas ta’ sena, minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19, Il-Banda Santa Marija, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dr. Joseph Grech, ser tirritorna bil-preżentazzjoni tall-kunċert mużikali “ASSUMPTAFEST”, nhar il-Erbgħa 21 ta’ Awwissu fi Pjazza l-Assunta [maġenb il-knisja], ż-Żebbuġ Għawdex fid-8.45pm. Dan il-Kunċert qed jiġi organizzat flimkien u b’inizjattiva.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Mejju 2021

FOST L-ISFIDI…ĦIDMIETNA KOMPLIET Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, ta’ spiss tismgħa min jgħidlek ‘qed naħdmu kif nistgħu’. Dan jgħoddwkoll għalina s-Soċ. Filar. Santa Marija, fejn għalkemmm l-isfidi huma kemmxejn kbar, xorta waħdaqed ngħamlu milli nistgħu biex ħidmietna tkompli għaddejja, ovvjament dejjem b’ħarsien sħiħ lejn il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. F’din l-itttra ser inkun qed naġġornawkom dwar dak.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2021

Mużika, Proġetti u Amministrazzjoni F’din l-ewwel ittra għas-sena 2021, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2021 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2020

Ġrajjet il-Fidwa! l-Iben ta’ Alla sar Bniedem Wasalna fl-aħħar ġimgħat ta’ sena li kienet partikolari għal kulħadd, sena li nistgħu ngħidu kienet ta’ sfidi kbar, b’mod partikolari mill-aspett soċjali. Sena li għalina kienet ukoll aktar partikolari peress li matula ċċelebrajna kif stajna l-25 anniversarju sa mit-twaqqif ta’ din is-Soċjetà tagħna. Wasalna fi żmien il-Milied, fejn.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Novembru 2020

ŻMINIJIET DIFFERENTI…B’AMBIZZJONIJIET ĠODDA Wara li fix-xhur li għaddew komplejna ċċelebrajna b’mod denju [anke fid-dawl u l-limitazzjonijiet marbuta maċ-ċirkostanzi ta’ bħalissa] il-25 sena anniversarju, bil-qofol ikun l-inawgurazzjoni tal-koppla artistika ġewwa l-każin tagħna; ħidmietna fl-aħħar ġimgħat kompliet b’aktar xogħol u sfidi ħalli nkomplu nwettqu u nibnu fuq dak li diġa hemm. Dawn huma d-dettalji dwar dak li.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2020

25 SENA FLIMKIEN …b’differenza u b’addattament Għeżież, Ilna ftit ma’ naġġornawkom dwar dak li nkunu għaddejjin minnhu u dan fid-dawl taċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. L-aħħar xhur kienu ta’ sfida għal kulħadd. Nistqarru li bħala Soċjeta’ ħassejna mhux ftit bin-nuqqas ta’ kuntatt ma’ numru ta’ voluntiera, magħkom benefatturi, ma’ dawk li kontu tattendu l-attivitajiet varji.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Frar 2020

Nimxu l-Mixja Flimkien… F’din l-ewwel ittra għas-sena 2020, qed niġu għandkom biex bħal kif dejjem għamilna nkomplu naġġornawkom b’dak li hu għaddej bħalissa fi ħdan is-Soċjeta’ Filar. Santa Marija. Nistgħu ngħidu li ħidmietna fis-sena 2020 ser tkompli tibni fuq dak li diġa hemm, bil-qofol ta’ kollox tkun l- amministrazzjoni tal-banda tagħna, t-tagħmir u manutenzjoni tal-Każin.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2019

It-Twelid tal-Messija! ll-ġimgħat igerrbu, u sena oħra kważi għaddiet. Kien ftit tal-ġimgħat ilu li konna nfurmajnikom li bħala Soċjeta’, minbarra s-solitu attivitajiet varji, konna dħalna għal żewġ sfidi ġodda; l-ewwel bl-organizzazzjoni tal-ewwel edizzjoni tal-Festival tal-Ħelu [Sweet Tooth Festival] nhar it-3 ta’ Novembru, u mbgħad kien imiss lil-Banda tagħna flimkien mall-Kunsill tal-Kultura tippreżenta’ l-Programm ta’ Mużika.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Settembru 2019

TIŻWIEQA T’EMOZZJONIJIET… GRAZZI LIL KULĦADD! Hekk kif nhar il-Ħadd li għadda ċċelebrajna l-Festa tal-Madonna tal-Għażżiela, permezz ta’ dan is-servizz b’marċi proċessjonali għalaqna dan is-sajf bandistiku. Għaldaqstant, jixraq nibdew b’ringrazzjament lil bandisti tagħna għas- sehem tagħhom matul dan is-sajf fejn kellna xejn anqas minn disa’ servizzi barra mir-raħal kif wkoll is-sehem sħiħ fil- festa tagħna. Il-Banda.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2019

ASSUMPTAFEST!   L-Erbgħa 21 t’Awwissu 2019… Il-Kunċert Annwali tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija! Il-Banda Santa Marija, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dr. Joseph Grech, ser tippreżenta l-kunċert mużikali “ASSUMPTAFEST”, nhar il-Erbgħa 21 ta’ Awwissu fi Triq il-Knisja [ħdejn il-każin], ż-Żebbuġ Għawdex fid-8.45pm. Dan il-Kunċert qed jiġi organizzat flimkien u b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali taż-Żebbug u bil-għajnuna tal-Ministeru għal.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2019

Ħidma KONTINWA… F’din l-ewwel ittra wara l-Laqgħa Ġenerali nixtieq nibda b’ringrazzjament lil sħabi membri tal-kumitat, sezzjonijiet, bandisti u għexieren ta voluntiera li matul is-sena ixxamru l-kmiem u jagħtu xogħol volontarju fi ħdan is-Soċjeta’ tagħna. Kif dejjem u nibqgħu ntennu, huwa permezz tal-isforz kollettiv li naslu f’dak li nkunu ppjanajna. S-Socjeta’ qegħda hemm għal qadi ta’.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Jannar 2019

Nipproponu, Nfasslu… Nwettqu Bħal kull sena, fl-ewwel ġimgħat tas-sena, s-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija tidħol fi żmien ta’ tranżizzjoni, għaliex f’dawk li jidhru bħala sempliċi rutini demokratiċi fil-ħajja annwali tas-Soċjetà, dawn jagħtu rinovament lill-mekkaniżmi li bihom hija taħdem u tħaddem il-proġetti tagħha matul is-sena. Għaldaqstant hawn għandkom ssibu d-dettalji meħtieġa: Laqgħa Ġenerali 2018…Nhar is-Sibt 16 ta’.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2018

F’għar issibu tarbija mimduda f’maxtura… Kristu il-Mulej huwa l-Kelma t’Alla li bis-saħħa tiegħu kollox ġie magħmul. Din il-kelma saret ġisem sabiex ġejna mifdijin u huwa għammar fostna! Dan hu kliem il-qaddis Santu Wistin dwar it-tifsira tal-Milied, żmien li bħala nsara, il-jiem li ġejjin huma wkoll speċjali għaliex ser inkunu qed nippreparaw għall-jum li fih twieled.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Novembru 2018

Qawsalla ta’ mpenji… Bdejna l-ewwel jiem ta’ Novembru, xahar li għalina l-poplu taż-Żebbuġ, dak ta’ din is-sena, ser ikun wieħed ferm partikolari hekk kif ser inkunu qed niċċelebraw diversi festi b’impenn sħiħ mill-banda tagħna. Ewlieni ser ikun il-pussess tal-Arcipriet ġdid tagħna Dun Gwann Sultana nhar il-Ħadd 11 ta’ Novembru, fejn il-Banda Santa Marija ser tkun.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Settembru 2018

Grazzi ta’ dak li Wettaqna…Flimkien għal aktar Ħidma! Bħalissa bħala kommunita’ qed ngħixu żmien partikolari, hekk kif l-aħbar tal-ħatra ta’ Arċipriet ġdid fil-Parroċċa tagħna tiżboq kull ħaġa oħra. Għalhekk, hekk kif inhu xieraq b’tislima speċjali nagħtu… MERĦBA LIL ARĊIPRIET DUN ĠWANN SULTANA… Tifraħ is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija bl-aħbar tal-ħatra tal-Kan. Dun Ġwann Sultana, bħala l-Arċipriet.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2018

ASSUMPTAFEST! Il-ftuħ tal-festi esterni…ad unur Ommna l-Assunta l-Erbgħa 8 t’Awwissu 2018… Il-Kunċert Annwali tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija! Il-Banda Santa Marija, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Joseph Grech, ser tippreżenta l-kunċert mużikali “ASSUMPTAFEST”, nhar il-Erbgħa 8 ta’ Awwissu fi Triq il-Knisja [ħdejn il-każin], ż-Żebbuġ Għawdex fit-8.30pm. Dan il-Kunċert qed jiġi organizzat flimkien u b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali taż-Żebbug u.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Lulju 2018

Melodija Waħda…ilkoll flimkien! Bdejna l-ewwel ġimgħa ta’ Lulju, xahar fejn matulu tibda l-aħħar parti mill-mixja li twassalna lejn il-festa tagħna. Iż-żmien qiegħed igerbeb u għalina lkoll membri fi ħdan is-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija deħlin fil-perjodu l-aktar impenjattiv tas- sajf. Dan minħabba d-diversi mpenji li jġib miegħu l-istaġun tal-festi. Sadanittant, xorta waħda ser inkomplu għaddejjin b’numru.. Aqra Aktar

Ittra Speċjali – VolStory.org

Għeżież, Għaddiet sena minn meta wara s-suċċess tal-proġett ARTruistic360 [proġett tas-Sala], infurmajna lilkom sostenituri tagħna bl-akkwist ta’ aktar fondi permezz tal-proġett VOLstory.org; fondi li kienu ser ikomplu jibnu fuq dak li bdejna, iġifieri li nkomplu nattrezzaw il-każin tagħna skond il-prioritajiet meħtieġa fosthom li nibdlu l-basement tal-każin f’post adegwat għat-tagħlim u volontarjat, Bi pjaċir ninfurmawkom li.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – April 2018

Inkomplu Naħdmu…b’Rieda Sħiħa u Ġenwina Issa li għaddew il-festi marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid Mqaddes, il-President u l-Kumitat Eżekuttiv jixtiequ jirringrazzjaw lil numru kbir ta’ voluntiera li taw sehem fid-diversi attivitajiet u servizzi li kellna. Grazzi kbira tmur b’mod speċjali lill-bandisti kollha Żebbuġin tas-sehem tagħhom fil- purcissjonijiet tal-Ġimgha L-Kbira u l-Korteo ta’ Kristu Rxoxt. Kellna.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2018

Qalb kull bniedem tħoss għaliha …lil Omm Kristu u jibkiha Fi ftit jiem oħra, aħna l-insara ser inkunu qed niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja tagħna, l-Għid il- Kbir, festa li magħha hemm marbuta numru t’attivitajiet kemm reliġjużi kif ukoll tradizzjonali. Bħala Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija ma qgħadniex lura milli nkomplu norganizzaw attivitajiet għalikom ilkoll biex flimkien.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Jannar 2018

Il-Qafas għal li jmiss… Bħal kull sena, fl-ewwel ġimgħat tas-sena, is-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija tidħol fi żmien ta’ tranżizzjoni, għaliex f’dawk li jidhru bħala sempliċi rutini demokratiċi fil-ħajja annwali tas-Soċjetà, dawn jagħtu rinovament lill-mekkaniżmi li bihom hija taħdem u tħaddem il-proġetti tagħha matul is-sena. Din is-sena dan il-proċess qed isir fl-isfond li fl-istess ħin għaddejjin.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Diċembru 2017

Glorja ‘l Alla fl-għoli tas-smewwiet… Fil-lejl tal-Milied, l-anġli dehru lir-ragħajja, u tawhom dan il-messaġġ: "F'għar issibu tarbija mimduda f'maxtura u dan hu ta' ferħ kbir għalikom għax twieldilkom Salvatur" (Lq 2, 11-12). U l-anġli għannew din l-għanja: "Glorja 'l Alla fl-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin maħbubin mill-Mulej" (Lq 2, 14). Wasal żmien il-Milied u.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Novembru 2017

NOTA T’AĠĠORNAMENT…   Bdejna it-tieni ġimgħa ta’ Novembru, fejn bil-mod il-mod is-sena 2017 qed tgħib wara x-xefaq. Iżda l-ħidma trid tibqa għadejja u l-istess għalina fi ħdan is-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija; fejn għalkemm iż-żmien ta’ bħalissa ikun wieħed kemmxejn kajman meta mqabbel mas-sajf; minn naħa l-oħra l-kumitat jisfrutta dawn iż-żminijiet b’ħidma aktar intensiva marbuta mat-twettiq.. Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Awwissu 2017

B’sinċerita’…. grazzi lil kulħadd! Għeżież Ħbieb u Benefatturi, Għaddiet il-festa u resqin lejn x-xahar ta’ Settembru, fejn għalina il-membri fi ħdan is-Soċjeta’ jkun wieħed kemmxejn kajman fejn wara l-ħidma intensiva li jkollna marbuta mal-istaġun tal-festi u b’mod partikolari il-festa tagħna, ikun jixraq ftit jiem ta’ mistrieħ kemm għall-bandisti kif wkoll għal numru kbir ta’ voluntiera... Aqra Aktar

Ittra Kumitat Eżekuttiv – Marzu 2017

L-isfida tkompli…aktar Proġetti u Pjanijiet Kien nhar is-Sibt 18 ta’ Frar 2017, meta s-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija laqqgħet lit-tesserat membri tagħha biex kif jobbligana l-istatut, saret il-Laqgħa Ġenerali. Matul din il-laqgħa ġew ippreżentati numru ta’ rapporti fosthom dak amministrattivi, rapport mis-Sezzjoni Nisa, mis-Sezzjoni Żgħażagħ u Kummissjoni Banda. Ġie ppreżentat ukoll rapport finanzjarju li jkopri s-sena.. Aqra Aktar