• Intezjoni Speċjali

  Tifkira għażiża ta’ Jean James Pisani minn tas-Sliema [iben il-President Onor. Mro. Ronnie Pisani] li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-11 t’ Awwissu 2021

 • Intenzjoni Speċjali

  Tifkira għażiża ta’ Maria Grech mir-Rabat Għawdex [Omm is-surmast Mro. Joseph Grech] li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar is-16 ta’ Marzu 2021

 • Intenzjoni Speċjali

  Tifkira għażiża ta’ Joseph C. Azzopardi mill-Birgu [Ex, Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda] li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-22 ta’ Jannar 2021

 • Frank Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Frank Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-25 ta’ Diċembru 2021 fl-għomor ta’ 66 sena

 • Carmena Cini

  Tifkira għażiża ta’ Carmena Cini miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar is-17 ta’ Diċembru 2021 fl-għomor ta’ 88 sena

 • Salvina Axiaq

  Tifkira għażiża ta’ Salvina Axiak mill-Qbajjar Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-10 ta’ Novembru 2021 fl-għomor ta’ 91 sena

 • Carmela Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Carmela Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-28 ta’ t’Ottubru 2021 fl-għomor ta’ 87 sena

 • Dun Gorg Vella

  Tifkira għażiża ta’ Dun Ġorg Vella mill-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana [hu l-mibki Arċip. Emeritus Luiġi Vella] li b’umilta kbira offra s-servizz saċerdotali ġewwa l-parroċċa  tagħna għal ħafna snin. Hu mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-15 t’Awwissu 2021 fl-għomor ta’ 85 sena

 • Roza Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Roza Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar id-29 ta’ Gunju 2021 fl-għomor ta’ 55 sena

 • Wigi Cardona

  Tifkira għażiża ta’ Wigi Cardona miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-23 ta’ Gunju 2021 fl-għomor ta’ 66 sena