• Guzeppa Vella

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Vella miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-18 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 74 sena

 • Mary Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Mary Camilleri miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-5 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 73 sena

 • Klara Vella

  Tifkira għażiża ta’ Klara Vella miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-2 ta’ Frar 2021 fl-għomor ta’ 94 sena

 • Mananni Attard

  Tifkira għażiża ta’ Mananni Attard miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa’ mal-Ħallieq nhar il-31 ta’ Jannar 2021 fl-għomor ta’ 89 sena

 • Karmnu Cini

  Tifkira għażiża ta’ Karmnu Cini miż-Żebbuġ Għawdex, li mar jiltaqa’ mal-Ħallieq nhar it-30 ta’ Jannar 2021 fl-għomor ta’ 78 sena

 • Joerg Richard Boettcher

  Tifkira għażiża ta’ Joerg Richard Boettcher mill-Ġermanja imma li kien joqgħod iż-Żebbuġ [għal dawn l-aħħar 30 sena] li daħal fl-eternita’ nhar it-Tnejn 14 ta’ Diċembru fl-għomor ta’ 71 sena.

 • Emmanuel Camilleri

  Tifkira ta’ Emmanuel Camilleri mir-Rabat imma għex iż-Żebbuġ li ngħaqad mal-Mulej nhar s-Sibt 12 ta’ Diċembru 2020 fl-eta ta’ 77 sena

 • Kenneth Mangion

  Tifkira ta’ Kenneth Mangion (Qbajjar – Żebbuġ) li ngħaqad mal-Mulej nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020 fl-eta ta’ 22 sena

 • Guzepp Cini

  Tifkira ta’ Guzepp Cini  miż-Żebbuġ u li kien jgħix ir-Rabat Għawdex,li ngħaqad mal-Mulej nhar Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2020 fl-eta ta’ 77 sena

 • Maria Micallef

  Tifkira għażiża ta’ Maria Micallef miż-Żebbuġ u li kienet tgħix ir-Rabat Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq il-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2020 fl-għomor ta’ 86 sena