• Sky Sephora Saliba

  Tifkira għażiża ta Sky Sephora Saliba li nhar it-2 t’Awwissu 2020  ingħaqdet mal-Anġli fis-sema nhar jum it-twelid tagħha

 • Catherine Dimech

  Tifkira għażiża ta’ Catherine Dimech miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq it-Tlieta 14 ta’ Lulju 2020 fl-għomor ta’ 83 sena

 • Tonina Vella

  Tifkira għażiża ta’ Tonina Vella miż-Żebbuġ Għawdex li daħlet fl-eternita’ nhar it-Tlieta 22 ta’ Diċembru fl-ghomor’ ta’ 85 sena

 • Alfred Cini

  Tifkira għażiża ta’ Alfred Cini miż-Żebbuġ u li kien joqgħod l-Għarb, daħal fl-eternita’ nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru fl-għomor ta’ 80 sena.

 • Ġużeppa Vella

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Vella daħlet fl-eternita’ nhar is-6 ta’ Dicembru fl-ghomor’ ta’ 90 sena.

 • Charlie Asciak

  Tifkira għażiża ta’ Charlie Asciak miz-Zebbug Ghawdex u li kien joqghod Sydney l-Awstralja   daħal fl-eternita’ fid-29 ta’ Novembru 2020 fil-ghomor ta’ 83 sena

 • Baskal Cini

  Tifkira għażiża ta’ Baskal Cini li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 80 sena nhar il-Erbgha 26 ta’ Awwissu.

 • Michaelangelo Cini

  Tifkira għażiża ta’ Michaelangelo Cini li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 78 sena nhar il-Hamis 2 ta’ Lulju.

 • Karmnu Camilleri

  Tifkira għażiża ta’ Karmnu Camilleri li daħal fl-eternita’ fl-ghomor ta’ 69 sena nhar il-Erbgħa 17 ta’ Ġunju.

 • Patricia Cini

  Tifkira għażiża ta’ Patricia Cini li daħlet fl-eternita’ it-Tlieta 28 ta’ April fl-għomor ta’ 77 sena.