• Emmanuel Camilleri

  Tifkira ta’ Emmanuel Camilleri mir-Rabat imma għex iż-Żebbuġ li ngħaqad mal-Mulej nhar s-Sibt 12 ta’ Diċembru 2020 fl-eta ta’ 77 sena

 • Kenneth Mangion

  Tifkira ta’ Kenneth Mangion (Qbajjar – Żebbuġ) li ngħaqad mal-Mulej nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020 fl-eta ta’ 22 sena

 • Guzepp Cini

  Tifkira ta’ Guzepp Cini  miż-Żebbuġ u li kien jgħix ir-Rabat Għawdex,li ngħaqad mal-Mulej nhar Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2020 fl-eta ta’ 77 sena

 • Maria Micallef

  Tifkira għażiża ta’ Maria Micallef miż-Żebbuġ u li kienet tgħix ir-Rabat Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq il-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2020 fl-għomor ta’ 86 sena

 • Sky Sephora Saliba

  Tifkira għażiża ta Sky Sephora Saliba li nhar it-2 t’Awwissu 2020  ingħaqdet mal-Anġli fis-sema nhar jum it-twelid tagħha

 • Catherine Dimech

  Tifkira għażiża ta’ Catherine Dimech miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq it-Tlieta 14 ta’ Lulju 2020 fl-għomor ta’ 83 sena

 • Tonina Vella

  Tifkira għażiża ta’ Tonina Vella miż-Żebbuġ Għawdex li daħlet fl-eternita’ nhar it-Tlieta 22 ta’ Diċembru fl-ghomor’ ta’ 85 sena

 • Alfred Cini

  Tifkira għażiża ta’ Alfred Cini miż-Żebbuġ u li kien joqgħod l-Għarb, daħal fl-eternita’ nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru fl-għomor ta’ 80 sena.

 • Ġużeppa Vella

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Vella daħlet fl-eternita’ nhar is-6 ta’ Dicembru fl-ghomor’ ta’ 90 sena.

 • Charlie Asciak

  Tifkira għażiża ta’ Charlie Asciak miz-Zebbug Ghawdex u li kien joqghod Sydney l-Awstralja   daħal fl-eternita’ fid-29 ta’ Novembru 2020 fil-ghomor ta’ 83 sena