• Mary Schembri

  Tifkira għżiża ta’ Mary Schembri miz-Zebbug Ghawdex u li kienet toqghod Sydney l-Awstralja   daħlet fl-eternita’ fil-11 ta’ Marzu 2020 fil-ghomor ta’ 87 sena

 • Mary Camilleri

  Tifkira għażiża ta Mary Camilleri li daħlet fl-eternita’ llejla s-Sibt 29 ta’ Frar fl-għomor ta’ 88 sena.

 • Geraldu Pace

  Tifkira għażiża ta’ Geraldu Pace, membru tas-soċjeta tad-dutrina nisranija, mis-Siġġiewi, li ngħaqad mal-Mulej nhar il-31 ta’ Jannar 2020, fl-eta ta’ 81 sena.

 • Marija Cini

  Tifkira għażiża ta’ Marija Cini, miż-Żebbuġ, li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-Tnejn 16 ta’ Diċembru fl-eta ta’ 79 sena.

 • Ġużeppa Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Ġużeppa Zammit miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar il-31 t’Ottubru 2019 fl-eta ta’ 79 sena.

 • Massu Cini

  Tifkira għażiża ta’ Massu Cini, miż-Żebbuġ Għawdex, li ingħaqad mal-Mulej nhar is-Sibt 19 t’Ottubru fl-eta ta’ 69 sena

 • Ġuża Mangion

  Tifkira għażiża ta’ Ġuża Mangion, miż-Żebbuġ Għawdex, li ingħaqdet mal-Mulej fis-17 t’Ottubru 2019 fl-eta ta’ 84 sena

 • Catherine Mallia

  Tifkira ta’ Catherine Mallia miż-Żebbuġ li ngħaqdet mal-Mulej nhar is-Sibt 28 ta’ Settembru fl-eta ta’ 83 sena.

 • Rita Zammit

  Tifkira ta’ Rita Zammit miż-Żebbuġ li ngħaqdet mal-Mulej nhar il-Ħadd 8 ta’ Settembru fl-eta ta’ 89 sena.

 • Maria Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Maria Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq fil-25 t’Awwissu 2019, fl-eta ta 81 sena.