• Angelo Cassar

  Tifkira għażiża ta’ Angelo Cassar miż-Żebbuġ Ghawdex li kien joqgħod l-Awstralja, li ingħaqad mal-Mulej nhar it-Tnejn 22 ta’ Lulju.

 • Baskal Vella

  Tifkira għażiża ta’ Baskal Vella miż-Żebbuġ Ghawdex li ingħaqad mal-Mulej fl- 20 t’ April 2019 fl-għomor ta 79 sena.

 • Giovanna Vella

  Giovanna Vella li kienet toqghod ta’ Kercem  li marret tiltaqa’ mal-Hallieq fit-28 ta’ Mejju 2019 fl-eta’ ta’ 49 sena. Qatt minsija u ghal dejjem tibqa’ f’qalb zewgha Baskal (miz-Zebbug), uliedha Christopher, Isabelle u Maria, il-genituri taghha Guza u Kelinu, omm zewgha Peppa, hutha Joyce u zewgha Edwin, Mario u martu Alison, in-nanna Marija, hut zewgha, zijiet, neputijiet, pro-neputijiet, qraba u hbieb.

 • Salvina Agius

  Tifkira għażiża ta’ Salvina Agius miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-18 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 57 sena.

 • Vincenza Axiak

  Tifkira għażiża ta’ Vinċenza Axiak u li kienet toqgħod ġewwa ir-Rabat Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-2 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 88 sena

 • Margaret Grech

  Tifkira għażiża ta’ Margaret Grech miż-Żebbuġ Għawdex, u li kienet toqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja u li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-22 ta’ Novembru 2018 fl-eta ta’ 86 sena

 • Katerina Zammit

  Tifkira għażiża ta’ Katrina Zammit miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar id-19 ta’ Novembru 2018 fl-eta ta’ 77 sena.

 • Silvio Cefai

  Tifkira għażiża ta’ Silvio Cefai, miż-Żebbuġ Għawdex, u li kien joqgħod ir-Rabat Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar it-18 ta’ Settembru 2018 fl-eta ta’ 63 sena

 • Francis Cini

  Tifkira għażiża ta’ Francis [aka. Ċikku] Cini, miż-Żebbuġ Għawdex, li ngħaqad mal-Mulej nhar is-17 t’ Awwissu 2018 fl-eta ta’ 81 sena

 • Maria Zahra

  Tifkira għażiża ta’ Maria Zahra miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-23 ta’ Ġunju 2018 fl-eta ta’ 94 sena.