• Ġuża Mangion

  Tifkira għażiża ta’ Ġuża Mangion, miż-Żebbuġ Għawdex, li ingħaqdet mal-Mulej fis-17 t’Ottubru 2019 fl-eta ta’ 84 sena

 • Catherine Mallia

  Tifkira ta’ Catherine Mallia miż-Żebbuġ li ngħaqdet mal-Mulej nhar is-Sibt 28 ta’ Settembru fl-eta ta’ 83 sena.

 • Rita Zammit

  Tifkira ta’ Rita Zammit miż-Żebbuġ li ngħaqdet mal-Mulej nhar il-Ħadd 8 ta’ Settembru fl-eta ta’ 89 sena.

 • Maria Saliba

  Tifkira għażiża ta’ Maria Saliba miż-Żebbuġ Għawdex, li marret tiltaqa mal-Ħallieq fil-25 t’Awwissu 2019, fl-eta ta 81 sena.

   

 • Angelo Cassar

  Tifkira għażiża ta’ Angelo Cassar miż-Żebbuġ Ghawdex li kien joqgħod l-Awstralja, li ingħaqad mal-Mulej nhar it-Tnejn 22 ta’ Lulju.

 • Baskal Vella

  Tifkira għażiża ta’ Baskal Vella miż-Żebbuġ Ghawdex li ingħaqad mal-Mulej fl- 20 t’ April 2019 fl-għomor ta 79 sena.

 • Giovanna Vella

  Giovanna Vella li kienet toqghod ta’ Kercem  li marret tiltaqa’ mal-Hallieq fit-28 ta’ Mejju 2019 fl-eta’ ta’ 49 sena. Qatt minsija u ghal dejjem tibqa’ f’qalb zewgha Baskal (miz-Zebbug), uliedha Christopher, Isabelle u Maria, il-genituri taghha Guza u Kelinu, omm zewgha Peppa, hutha Joyce u zewgha Edwin, Mario u martu Alison, in-nanna Marija, hut zewgha, zijiet, neputijiet, pro-neputijiet, qraba u hbieb.

 • Salvina Agius

  Tifkira għażiża ta’ Salvina Agius miż-Żebbuġ Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-18 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 57 sena.

 • Vincenza Axiak

  Tifkira għażiża ta’ Vinċenza Axiak u li kienet toqgħod ġewwa ir-Rabat Għawdex li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-2 ta’ Diċembru 2018 fl-eta ta’ 88 sena

 • Margaret Grech

  Tifkira għażiża ta’ Margaret Grech miż-Żebbuġ Għawdex, u li kienet toqgħod ġewwa Melbourne l-Awstralja u li ngħaqdet mal-Mulej nhar it-22 ta’ Novembru 2018 fl-eta ta’ 86 sena