President:  Dr. Anthony Dimech

Segretarju: Marnol Sultana

Teżoriera: Judith Zammit

Assistent Segretarja /Uffiċjal Amministrattiv: Analise Cini

Uffiċċjal għal Relazzjonijiet Pubbliċi (PRO), Kultura u Drama: Diane Calleja

Rapreżentant Kummisjoni Banda: Michael Cini

Rapreżentant Sezzjoni Żgħażagħ: Graziella Cini

Rapreżentant Sezzjoni Nisa: Salvina Zammit

Delegat tal-Każin: Rupert Zammit

Uffiċjal responsabbli minn skemi ta’ fondi: Vic-Martin Calleja

Direttur Spiritwali: Kan. Dun Noel Saliba